KOMODITNÍ SPREADY: Jak to vypadá na cukru ( SB )

Tak Vás opět zdravím, máme konec týdne. Dnes se podívám na cukr, protože jsem měl na něj pár dotazů. Na spreadech se cukr nechá dobře obchodovat jak na BEAR tak BULL spreadech.

Dlouhodobá cena cukru SB

zdroj:barchart.com

Takže nejdříve opět dlouhodobý pohled na komoditu. Tři pásma jsou zase zřejmá. Fialové vodorovné čáry dělí vrchní část, střední část a spodní čás. V té spodní se nyní nachází aktuální cena cukru. Můžeme tedy říci, že je levný. V každém případě není drahý z pohledu dlouhodobých obchodníků.

Graf ceny cukru SB – roční

zdroj:barchart.com

Na grafu je zřetelně vidět sestupný trend. Zejména do října minulého roku, pak přichází poměrně silný růst. Nebo-li růstová korekce poklesu. Aby pak opět začal cukr klesat. Nicméně na dno z počátku řína se již nevrací. V poslední době vidíme spíše čopový pohyb. Tedy pohyb do strany při slušné volatilitě. Ani kupci ani prodejci nyní nemají navrch. Indikátor MFI je také na stední úrovni, tedy neutrální.

Co na to velcí kluci – COT index Large Traders

zdroj:spreadcharts.com

Graf modrou čarou nahoře znázorňuje cenový vývoj za pět let a dole zelené pole pozice Large Traders – velcí obchodníci. Vodorovná červená čára naznačuje aktuální poměr velkých obchodníků kousek nad hodnotou -0,4. To je tedy -0,2. Značí nám to, že spekulace na pokles dominují, ale nejsou ještě na minulých maximech. Z toho lze dovodit, že se zřejmě blíží dno poklesu. Je třeba sledovat další parametry trhu. Přístup se samozřejmě liší u obchodů spreadových nebo u samotných futures. Zvolený obchodní nástroj a předpokládaná délka obchodu jsou řídícím parametrem.

Struktura trhu napoví SB

zdroj:spreadcharts.com

Důležité jsou dvě křivky. Ta modrá znázorňuje současnost. Tvar nabídky a poptávky nyní a vidíme ceny kontraktů na tři roky. Červená křivka je průměr za posledních pět let. Pokud se pozorně zadíváme na polohu vůči sobě, tak jasně vidíme, že poptávka byla dosud slabší proti minulosti. Zejména levá strana struktury trhu, je více strmá. Křivky jsou na začátku od sebe více vzdáleny. S měrem do budoucnosti se přibližují. Největší rozdíl ve sklonu vidíme mezi čtvrtým, pátým a šestým kontraktem. Tam nás to tedy může zajímat nejvíce.

Histogram contanga F5-F6

zdroj:spreadcharts.com

Zde vidíme sloupce a na tom nejvyšším je ještě naznačena tenkou svislou čárou aktuální pozice ceny spreadu F5-F6, tedy SBK20-SBN20. Zde by se tedy jednalo o poměrně dlohodobou pozici. Pokud bychom spekulovali na přiblížení se tomu pětiletému průměru, museli bychom volit BULL spread. Tak jsem jej tedy i postavil. Nyní se zaměříme na ty ostatní žluté sloupce na obě strany od současné pouzice. Součet plochy sloupců je to, co hledáme. Rozdíl této plochy na levo či na pravo je naše teoretická šance. Tedy čistě teoreticky, čím je větší plocha na jedné straně proti té druhé, tak v takovém poměru můžeme kalkulovat pravděpodobnost úspěchu. Ale také potřebujeme nějaký signál, kdy vstoupit, pokud jsme obchodníci na střední či krátkou dobu obchodu.

Pomůže nám divergence?

zdroj:spreadcharts.com

Zde vidíme náš vybraný spread. Fialově vidíme front kontrakt spreadu, tedy první nohu a modročerveně je značen náš BULL spread. Od ledna se skutečně objevuje divergence. Je to divergence BEARISH, tedy na pokles ceny cukru. Pokles tedy nemusí být nutně u konce. Dnešní poměrně silný počáteční růst komodity trh odmítl. To je vidět na druhém grafu ceny, na tom ročním. Poslední svíce má dlouhý horní knot. Nicméně ještě se podíváme na bližší spread SBK19-SBN19, kde by měla divergence s větší vypovídací schopností pro aktuální pradikci ceny cukru.

Divergence SBK19-SBN19

zdroj:spreadcharts.com

Divergence je potvrzena, ale má to jedno ale. Konec grafu začíná tvořit i sice zatím malou, ale divergenci býčí. Naznačil jsem vám to do grafu zelenámi čarami. Situace tedy není jednoznačná.

Co říká sezonalita SBK20-SBN20

zdroj:spreadcharts.com

Sezonalita na spreadu není nyní příznivá. Vidíme rozdíly i mězi průměrem 15 let a 5 let. Lepší období pro BULL spread vidíme až někdy v polovině prázdnin.

Závěrem lze tedy říci, že obchod na spreadu je nyní spíše nevhodný. Dostáváme protichůdné signály. Pro já zůstanu zatím mimo trh s cukernými spready.

Ahoj Roman, ať se daří

Roman Horký
Roman Horký
Podnikatelem je od roku 1992 do současnosti. Koníčky: Silniční i MTB cyklistika a obchodování komoditních spreadů na burze. První kontakty s kapitálovým trhem získal Roman Horký v roce 1990 přes otevřené podílové fondy bank a finančních institucí. Roman získával zkušenosti s obchodováním na pražské burze, posléze přesedlal na burzy v USA. Dlouhodobě se zabývá studiem kapitálových trhů. Za investiční a traderský vzor Roman považuje amerického komoditního obchodníka Larryho Williamse. Roman Horký se specializuje na komoditní spready, které obchoduje šestým rokem. Je zastáncem učení praxí a propagátorem jednoduchých postupů. Doplňkově obchoduje opce na komoditní futures, samotné komoditní futures. Obchoduje také opce na volatilitu. Dlouhodobé obchody, z části i investice, realizuje také na akciích - zde preferuje především dividendové akcie.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.