Dvě ropné firmy – dva odlišné přístupy

To, že ropné společnosti na tom nejsou zrovna nejlépe, asi není třeba mluvit. Každá se s tím ale vypořádává po svém. Dnes si to ukážeme na příkladu dvou z nich – společností ExxonMobil a Marathon Oil. ExxonMobil se chystá postupně emitovat dluhopisy za 12 miliard dolarů, Marathon Oil emituje akcie za 1 miliardu.

Proč se pohled těchto dvou firem liší?

 

Začneme pohledem na ExxonMobil:

ExxonMobil jako jeden z mála stále v zisku a udržuje výši dividend, i když zisk za poslední čtvrtletí byl nejmenší za posledních 20 let a společnost byla nucena zastavit program zpětného odkupu akcií. Jeho velcí konkurenti jako jsou například společnosti jako BP (který oznámila největší celoroční ztrátu v historii), případně ConocoPhilips jsou ve ztrátě (minimálně v posledním čtvrtletí) a následně snižují vyplácené dividendy.

Společnost není nijak předlužena. Vlastní kapitál je větší než závazky (177 x 160 miliard). Nutno poznamenat, že téměř čtvrtina závazků jsou odložené daňové závazky, které nebudou klesat nijak rychle, respektive by je společnost měla být schopna „tlačit“ neustále před sebou, mimo jiné i díky snížení výdajů na průzkum nových ložisek.

Společnost sice má krátkodobé půjčky splatné během roku 2016 ve výši 18 miliard, takže by dlouhodobým dluhem refinancovat závazky krátkodobé. I když tomuto kroku dávám menší pravděpodobnost. Spíše bude „točit“ podobnou výši krátkodobých závazků.

Jako pravděpodobnější se mi jeví využití stávající nízké úrokové sazby (a stále udržovaného ratingu AAA, i když nově s rizikem snížení) na zvýšení dlouhodobého financování (dlouhodobé dluhy nedosahují ani 20 miliard dolarů) a vytvoření si bufferu pro přežití déletrvajícího poklesu ceny ropy, včetně zajištění financování pro případné akvizice konkurent v problémech.

Je to krok logicky navazující na krok 2015. To společnost navýšila dlouhodobé závazky o 8 miliard dolarů (splatných v letech 2018 až 2025) z 12 na 20 miliard.  Nyní se tak dlouhodobé dluhy dostanou na hranici kolem 30 miliard dolarů. Při vlastní kapitálu téměř 180 miliard to není žádný problém.

Navíc, i když to nikdo veřejně natvrdo nepřizná, společnost díky tomu pravděpodobně udrží i výši dividendy na akcii, čímž se v očích investorů významným způsobem odliší od dalších firem.

 

Společnost Marathon Oil si takový luxus dovolit nemůže.

Společnost emituje 135 miliónů akcií a podle aktuálních cen získat zhruba 1-1,5 miliardy dolarů, v závislosti na ceně akcie. Na rozdíl od ExxonMobil má Marathon Oil rating BBB-. Dochází k přibližně 20% rozředění podílů stávajících akcionářů, navíc akcie jsou na třetinové ceně v porovnání s cenou před rokem. K podobnému kroku již byly nuceny přistoupit i další společnosti – například Devon Energy, která byla dokonce nucena upsat nové akcie 8 % po poslední zavírací cenou).

Ani tato společnost není nijak předlužena, zadluženost je na srovnatelné úrovni jako ExxonMobil. Co tedy vede vedení této společnosti k tak rozdílnému řešení? Marathon Oil má dokonce lepší krátkodobé financování než ExxonMobil, ale má mnohem větší dlouhodobou zadluženost.

Klíčový rozdíl je v ratingu a stávajícím dlouhodobém financování. To je ten parametr, kvůli kterému jde Marathon Oil pro další dlouhodobé peníze na za věřiteli, ale za akcionáři.

Co je k tomu třeba? Znalosti minimálně základů fundamentální analýzy. 

 

ZISKOVÉ AKCIE: investujte profesionálně

  • – Růstové akcie
  • – Dividendové akcie
  • – Tajné informace
  • + „třešnička na dortu“
  • + „kalkulačky“
Jan Dvořák
Jan Dvořák
Jan Dvořák je uznávaný odborník na fundamentální analýzu akcií a globální makroekonomickou analýzu. Je zakladatelem portálu proinvestory.cz, který je v současné době jedinečným projektem na české scéně. Mezi jeho čtenáře patří investiční profesionálové z bankovních domů, soukromí obchodníci, ale i lidé, kteří teprve s investováním nebo obchodováním na finančních trzích začínají. Při investování na kapitálových trzích zaměřuje se na akcie středních firem, včetně komoditních.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *