Akcie: Nahlédněte do reportu

V neděli jsem na posledním „předstartovním“ webináři informoval, že pro skupinu investorů vydávám akciový report. Tento report není veřejně dostupný a nelze jej koupit.

Zdarma jej budou do konce roku dostávat pouze účastníci Complete akciového kurzu 2017.

Pro vás, kteří v Complete kurzu nejste, jsem připravil aspoň malou ukázku ze zářijového čísla akciového reportu.

 

ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

Aby nedošlo k omylu, netvrdím, že se tímto zlepšily dlouhodobé vyhlídky na například vyšší dividendy od níže analyzované společnosti.

Jde o nizozemskou chemičku LyondellBasell Industries, jejíž akcie se obchodují na NYSE.

akcie-lyondellbasel

Není to žádný drobek, tržní kapitalizace je 36 miliard dolarů a patří mezi největší světové chemičky (ve svém oboru „Speciality Chemicals je dokonce největší).

Hurikán v oblasti Houstonu vyřadil z provozu cca 60 % produkce ethanolu ve Spojených státech. Část toho jde i na vrub místního závodu této společnosti, ale protože produkce společnosti nestojí a nepadá s tamními kapacitami, je to pro společnost konkurenční výhoda. 

Akcii sleduji od llistopadu minulého roku, kdy jsem se akciím této společnosti věnoval na stránkách finakademie. V té době pouze 8 analytiků z 23 ji doporučovalo k nákupu.

Přitom od té doby cena akcie stoupla o 10 procent a společnost vyplatila další 4 procenta na dividendách.

Jak vypadá ocenění akcie dnes:

Akcie s v pátek 8. září obchodovala s P/E = 10 a dividendovým výnosem 3,9 %.

Vezmu-li v úvahu větší firma, tedy takové, jejichž kapitalizace je větší než 10 miliard dolarů, jsou akcie této společnosti zároveň nejlevnější. A to ať už použijeme kterýkoliv ze základních ukazatelů ocenění akcie (Dividendový výnos, P/E, P/B, P/S, P/FCF)

Finanční stabilita společnosti:

Vlastní kapitál společnosti.

Společnost je zadlužená. Vlastní kapitál je v porovnání se závazky přibližně třetinový. Z velké části to není dáno ani tak růstem zadlužení, jako zpětnými odkupy akcií, které začaly v roce 2014. Nebýt toho, je vlastní kapitál o cca 25 % větší, než závazky. Vyšší zadluženost tak není dána špatným hospodařením, ale přáním akcionářů. Proto ji nevnímám jako velké riziko.

Dlouhodobé závazky (emitované obligace) se blíží hranici 9 miliard dolarů. To zaručuje dlouhodobou finanční stabilitu společnosti. Tyto obligace jsou splatné v řadě tranší mezi lety 2019 až 2055. Průměrná úroková sazba je 4,7 %. Úrokové krytí bylo v roce 2016 kolem 15, tedy vysoce nad doporučovanými hodnotami (3-8).

Díky výše uvedeným faktorům nevnímám zadlužení firmy jako velké riziko.

Hospodářské výsledky

Volatilita tržeb může řadu z vás zaskočit. Protože se jedná o vertikálně integrovanou společnost, dopad změn tržeb na hospodářský výsledek či volné cash flow je menší, než by tomu bylo například o obchodní společnosti. 

Společnost vyplácí dividendy od restrukturalizace v letech 2009-2010.  V případě nepříznivého hospodářského vývoje lze očekávat zpomalení zpětných odkupů akcií, ne pokles vyplácených dividend. Vždyť na dividendy jde pouze necelých 40 % čistého tisku společnosti.

Rizika

I když jde o vertikálně integrovanou chemičku, stále tu zůstává určitá míra vlivu komoditního trhu – primárně cen ropy a zemního plynu.

Cena ropy na straně výnosů, cena zemního plynu na straně nákladů.

SHRNUTÍ

Akcie společnosti mám v hledáčku, a to díky velmi nízkému ocenění (v porovnání s průměrem amerického akciového trhu poloviční), které podle mého názoru odpovídá výše zmíněným rizikům včetně zvýšené zadluženosti.


To byla tedy „ochutnávka“ z mého privátního reportu. Účastníci letošního ročníku našeho kurzu mají před sebou 4 čísla zdarma.

Akciím zdar!

Ing. Jan Dvořák

Jan Dvořák
Jan Dvořák
Jan Dvořák je uznávaný odborník na fundamentální analýzu akcií a globální makroekonomickou analýzu. Je zakladatelem portálu proinvestory.cz, který je v současné době jedinečným projektem na české scéně. Mezi jeho čtenáře patří investiční profesionálové z bankovních domů, soukromí obchodníci, ale i lidé, kteří teprve s investováním nebo obchodováním na finančních trzích začínají. Při investování na kapitálových trzích zaměřuje se na akcie středních firem, včetně komoditních.