Jak uspět na trzích?

CO SE ZDE DOZVÍTE ?

 • Rozdíl mezi aktivním a pasivním investorem.
 • Klíčem k úspěchu je zvolit si strategii a tu pečlivě dodržovat.
 • Ztráty krátkodobě budou, zisky být dlouhodobě musí.

 

Cílem každého investora a tradera je uspět na trzích. Co to ovšem je? Pro někoho význam slova uspět může představovat maximalizaci zisku. Naopak pro někoho je význam slova uspět definován dosažením přiměřeného zisku s minimem kolísavosti hodnoty portfolia. Pochopení vztahu mezi výnosem a rizikem je pro každého investora klíčové. A abyste v budoucnu mohli plně docenit přidanou hodnotu našich strategií, podíváme se nejprve trochu blíže na otázku, odkud se na burze berou zisky a jak lze obecně dosahovat profitů.

Zisk je v naších očích produktem dvou faktorů:

 

I) VÝNOS JAKO ODMĚNA ZA RIZIKO

V první řadě je zisk odměnou za riziko, které investor podstupuje. Riziko může nabývat různých podob, např:

 • riziko tržní, což je riziko, že Vám bude portfolio kolísat v ceně nahoru a dolů. Burza je velmi volatilní místo, kde za měsíc může investor snadno vydělat či ztratit 10% svého majetku. Ekonomické podmínky se mění a s tím se mění i tržní ceny. I když se fundamentální hodnota ze dne na den obecně rychle nemění, ceny akcií, dluhopisů, komodit i měn se dokáží měnit ze dne na den extrémním tempem;
 • riziko kreditní, což je riziko, že určitá společnost vyhlásí bankrot. Zisk je odměnou za to, že korporacím a vládám půjčujete peníze na růst;
 • riziko likvidity, což je riziko, že v daný moment nebudete na trhu schopni nakoupit či prodat aktivum, neboť z trhu zmizí likvidita. Bid-ask spready se umí roztáhnout do nepříjemných vzdáleností, či dokonce kotace mohou vymizet zcela. V takovémto prostředí je pak velmi obtížné realizovat předem určené strategie;
 • riziko operační, což je riziko, že Váš obchodní systém bude natolik komplikovaný, že chyba na straně vaší konektivity k internetu, rychlosti přístupu na burzu, chyba v kódu vašeho obchodního programu, či jiná chyba bude znamenat ztrátu, se kterou jste předem nepočítali. Obecně platí, že čím komplexnější obchodní systém, tím větší operační riziko.

Investoři tato a další rizika podstupují každý den, a za to jim náleží odměna. Velikost odměny je dána tím, jak velká rizika podstupují a do jakých investičních přístupů se pouštějí. Je nutné si však uvědomit, že odměňováni jste pouze za určitá rizika. Pokud investor například nedostatečně diverzifikuje, pak za toto riziko nijak kompenzován není. Trh odměňuje pouze za rizika, která nelze nijak obejít či se jich zbavit. Všechna ostatní rizika jdou za investorem, a pokud se jich svojí laxností či z titulu emocí není schopen vyvarovat, podepíšou se negativně do jeho dlouhodobé výkonnosti.

Dále je nutné přijmout za své, že s naprosto každým investičním přístupem se váže riziko. Pokud obchodujete stylem “kup a drž”, riziko likvidity či provozní riziko pro Vás nehraje téměř žádnou roli. Naopak budete velmi podléhat tržnímu a kreditnímu riziku. Budete ale odměněni za poskytování kapitálu firmám a růst zisků těchto firem. Pokud se vydáte cestou “daytradingu”, kreditní riziko eliminujete, neboť na konci dne nedržíte v portfoliu téměř nic. O to důležitější je pro Vás chápat nadměrná rizika plynoucí z možného vymizení likvidity na trzích a tržních rizik. Pokud jste day-tradeři, Vaše největší riziko ovšem plyne z možných nedokonalostí Vašeho obchodního systému či emocionálních zásahů do těchto systémů.

Bude-li Vám někdo tvrdit, že má obchodní systém, vždy se ptejte v první řadě na rizika. Žádná obchodní strategie totiž není bez rizik, a čím obchodní systém generuje hladší výkonnost bez volatility, tím spíše jsou rizika schovaná někde uvnitř (nadměrná páka, riziko IT, riziko přeoptimalizace, atd.). Žádný výnos není zadarmo! Volatilita portfolia, pokud je v rozumných mezích, není riziko. Rizikem je přepákovaný a přeoptimalizovaný obchodní systém, který se zhroutí při příští neočekávané události na trzích.

 

II) VÝNOS JAKO ODMĚNA ZA UMĚNÍ INVESTORA

Druhým faktorem, jak lze generovat zisky, je určitá přidaná hodnota investora. V případě typu investora “kup a drž” mohou být dány jeho nadměrné zisky tím, že vybírá kvalitní tituly. Samozřejmě může mít i krátkodobé štěstí, ale čím delší historii nadměrných zisků obchodník dosahuje, tím lze s větší pravděpodobností hovořit o přidané hodnotě. Tuto přidanou hodnotu označujeme termínem “alfa”. Jedná se o rizikově očištěný nadvýnos. Tedy o výnos očištěný o využití páky a citlivost na trh (beta). Primárním cílem každého investora je dosáhnout kladné zhodnocení. Sekundární cíl je pak dosáhnout co největší alfu, tedy vydělat více než trh při očištění o riziko a využití páky.

alfa_beta

 

Na jakých strategiích a přístupech tedy lze obecně vydělávat ? A jaké sebou tyto přístupy nesou rizika ?

klasifikace_strategii

Klasifikace strategií

 

Obecně řečeno, z našeho pohledu se investor může vydat několika směry :

 • Přístup kup a drž, kdy investor drží buďto akciové portfolio, balancované portfolio, dividendové tituly, či podílové fondy. Tento investor musí kvalitně vybrat své podklady, po určité periodě portfolio rebalancovat, ale jinak má téměř čistou hlavu. Do trhu nezasahuje a při pádech trhů ideálně přikupuje za volný cash. Takovýto přístup je vhodný pro investory, kteří nechtějí tradovat, ví, že neumí časovat trh, nechtějí se stresovat. Nevýhodou jsou ovšem významné možné poklesy portfolií. Jak víme, trhy dokáží klesat při recesích o 50%+. Při systematických recesích se rovněž může stát, že člověk přijde o práci a musí sáhnout do svých akciových rezerv, jako jediného zdroje cash. V takovém případě realizuje ztráty v nejhorším možném okamžiku.
 • Přístup tržně neutrálních strategií, ať už na bázi statistiky či fundamentu. Zde investor proti sobě skládá pozice spekulující zároveň na růst i pokles, aby buďto co nejvíce ochránil portfolio proti propadů, nebo se snažil participovat na určité odchylce v hodnotě mezi dvěma instrumenty. Téměř veškerý zisk investora tvoří alfa, neboť by jeho expozice na pohyb trhu měla být nulová či velmi nízká. Nevýhodou tohoto přístupu je vysoká náročnost na investiční výzkum a nutnost hledat stále nové příležitosti.
 • Přístup krátkodobého tradingu, kdy investor provádí celou řadu krátkodobých obchodů. Investor se může jistit proti pádu včasným uzavřením pozic či použitím stop-lossů, ale na druhé straně začíná s každým obchodem znova. Nezbytností krátkodobého tradingu je existence určité obchodní strategie, která musí být přísně dodržována.
 • Opční přístup, který podle nás nabízí nejlepší kompromis ze všech přístupů. Pomocí opcí může investor replikovat kup a drž přístup, ale zároveň se chránit proti velkým propadům portfolia. Skrze opce lze rovněž sestavovat long-short strategie a zároveň se vyhnout nákladům spjatých s půjčování akcií pro shortování. Pomocí opcí lze i krátkodobě tradovat a díky existenci časových prémií může investor profitovat i v případech, kdy ne zcela přesně trefí směr, kterým by se daná akcie či jiný podklad měla pohybovat. O mnoha z těchto příkladů budeme v budoucích článcích hovořit podrobněji.

Obecně je ovšem důležité říci, že základem úspěchu je vždy vybrat si jeden či více obchodních přístupů a ty pečlivě dodržovat.

 

Jako malou ochutnávku a navnazení na další kapitolu Vám na konci každé kapitoly vždy poskytneme malý tip, či zajímavost, která Vás bude doufám motivovat k přečtení další kapitoly a setrvání s námi na této fascinující cestě opčního obchodování volatility a pákových ETF. Tento článek zakončíme ukázkou, co dokáže udělat s komoditními a vixovými ETF efekt kontanga a pákový efekt. Představte si, že ETF:UVXY, které dnes stojí 38 dolarů, se obchodovalo v roce 2011 po započtení efektu reverse splitů zhruba za milionu dolarů. Jakkoliv se toto číslo zdá neuvěřitelné, pokud bychom namodelovali cenu tohoto ETF až do roku 2004, tehdy by se obchodovalo za necelých sto miliard dolarů. Toto ETF je natolik neefektivní, že při dlouhodobém držení investor s naprostou jistotou ztratí peníze. Nastává tedy otázka: „Jak toto ETF shortovat a vydělat na neefektivitách trhu?“. Odpověď na tuto otázku budeme postupně rozebírat a odhalovat v průběhu celé série.

uvxy

Graf ETF:UVXY, 2011-2017

 

ZDARMA: Průvodce burzou a investicemi
Stáhněte si ebook!

 

Jan Kaška
Jan Kaška
Na finančních trzích se pohybuji zhruba deset. Za svoji kariéru jsem prošel pozicemi finančního analytika, aktivního tradera, portfolio manažera i makroekonomického konzultanta. Obchodoval jsem globální měny, dluhopisy, akciové trhy i deriváty. V současné době působím v investičním výboru hedge fondu Charles Bridge.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *