Jak generovat alfu?

CO SE ZDE DOZVÍTE?

  • Typy přístupů ke generování alfy.
  • Proč preferujeme opční obchodování VIX jako nejlepší zdroj alfy.

 

V minulé kapitole jsme hovořili o tom, že výnos pro investora se dlouhodobě skládá ze dvou částí. Z části beta, která ukazuje, jak velkou páku při obchodování využíváme a také jak rizikové instrumenty obchodujeme. V rámci ukazatele beta se v podstatě investor rozhoduje, jak velké na sebe chce brát tržní riziko. Dále se pak zisk investora skládá z části alfa, která vyjadřuje jeho schopnost generovat výnos bez ohledu na příznivý vývoj trhů. Alfa je tedy řekněme vyjádřením míry umu investora, či výnosu tržně neutrálních strategií.

My ve fondu Charles Bridge generujeme historicky téměř veškerý zisk právě z alfy a citlivost na pohyb trhů vykazujeme dlouhodobě relativně nízkou. Proto se cítíme relativně komfortně, abychom zde z naší pozice hovořili právě o způsobech generování alfy, strategiích a přístupech, jak alfu dosahovat.

Alfu lze samozřejmě generovat mnoha přístupy. My se ovšem budeme soustředit pouze na ty, které nám jsou nejbližší a které skutečně využíváme v naší každodenní činnosti. Podívejme se tedy na několik příkladů generování alfy:

 

I) KONTANGO 

Kontango patří mezi jeden z našich nejoblíbenějších zdrojů výnosů. Detailněji se mu budeme věnovat v nadcházejících kapitolách, ale nyní alespoň představíme koncept, proč je kontango natolik zajímavý zdroj zisků. Pro ty, kteří obchodují dluhopisy či měny, si lze kontango představit jako pozitivní úrokové carry. Pokud na trzích obchodujete komodity, kontango představuje zjednodušeně náklady skladování. Pokud je kontango na daném instrumentu přítomno dlouhodobě, stává se z něj samostatný zdroj zisků – umožní Vám na trhu vydělávat peníze, aniž by muselo dojít ke změně ceny podkladového aktiva. Zatímco například ropa za posledních deset let téměř nezměnila svoji cenu (počátkem roku 2007 stála 50 USD za barel, podobně jako dnes), na kontangu šlo vydělat za tuto dobu 80%, což znamená alfu ve výši 6% p.a.

 

II) TRACKING ERROR

Tracking error není oficiální termín. Je to pojmenování, které jsme vyvinuli ve fondu Charles Bridge pro efekt rozpadu pákových ETF z titulu násobení denních změn ceny podkladového aktiva. Pro Vaši představu, jedná se o efekt, kdy pokud podkladové aktivum první den vzroste z hodnoty 100 na hodnotu 110 a druhý den toto aktivum poklesne zpět na hodnotu 100, tak 2x pákový instrument nejprve první den vzroste na hodnotu 120 a druhý den poklesne na hodnotu 98. Tento rozdíl (mezi hodnotou 100 a 98) označujeme právě pojmem tracking error. Jak je vidět, pokud pákový instrument shortujeme, opět nepotřebujeme změnu v podkladovém aktivu, abychom za 2 dny vygenerovali 2% alfu.

 

III) STATISTICKÁ ARBITRÁŽ

Některá aktiva mají poměrně solidní rozdělení pravděpodobnosti, v jakých hodnotách či rozptylu hodnot se budou v pohybovat. Je dokonce možné říci, s jakou pravděpodobností se na takových hodnotách budou obchodovat. Rovněž je někdy možné určit, že pohyb ceny aktiva A je statisticky abnormální vůči pohybu aktiva B. V takovýchto případech je možné buďto obchodovat samotné aktivum A, či obchodovat aktivum A v relaci k aktivu B. Na příkladu můžeme například uvést nákup akcií či dluhopisů firem těžících ropu a prodej futures kontraktů na ropu. U akcií či dluhopisů získáváme dividendy či kupóny, naopak u shortu ropy těžíme z kontanga.

 

IV) ODCHYLKA OD FUNDAMENTŮ

Různé třídy aktiv lze obchodovat podle různých fundamentů. U komodit platí zákony nabídky a poptávky, dluhopisové trhy by měly odrážet očekávané chování centrálních bank, růstu a inflace, akciové indexy pak odráží chování zisků, rizikových prémií a diskontních měr. U každého aktiva tak lze určit alespoň rámcové pásmo férové hodnoty, kde by se mělo aktivum pohybovat. Pokud dojde k náhlému výkyvu ceny mimo toto rovnovážné pásmo, aktivní investor by měl takovýto pohyb obchodovat s cílem uzavření pozice a vytvoření alfy při opětovném návratu ceny do rovnovážného pásma. Tradingem okolo rovnovážné hodnoty lze opět docílit určitý nadvýnos bez nutné dlouhodobé změny ceny podkladového aktiva.

 

V) OPCE

Alfu lze výrazně tvořit i opčními strategiemi. Ať už se jedná o vypisování, či nákup opcí, při vhodně zvolené opční strategii lze vydělávat i při staganci podkladové ceny aktiva a tvořit tak určitý nadvýnos. Typické strategie jsou covered call strategie, iron condor strategie, prodávání put opcí, hedgovací strategie pomocí nákupu akcií a občasného nákupu put opcí při nízké volatilitě. V budoucích kapitolách si ukážeme, jaké opční strategie a na jakých instrumentech volíme.

 

VI) TRANSAKČNÍ POPLATKY

V jedné z kapitol bychom se rádi zmínili i o vlivu transakčních poplatků na výkonnost investora. Čím frekventovanější obchodování investor aplikuje, tím je vliv poplatkové zátěže z obchodů větší. Podařilo se nám vyvinout i některé strategie, které na trh takzvaně dodávají likviditu a transakční poplatky jsou záporné. U těchto strategií tedy vlastně burza platí za obchodování nám, nikoliv my burze či brokerovi. I takto se dá generovat alfa, i když přiznáváme, že tato oblast je pro nás marginální a generování alfy čistě a pouze z transakčních poplatků je doménou high-frequency tradingu, kterým se my nezabýváme.

 

VII) OSTATNÍ

Existují samozřejmě i další zdroje alfy, ať se již jedná o stock-picking, long/short strategie a další. Jak jsme již zmínili na začátku, hodláme se v dalších článcích věnovat především oblastem, kde máme určitou expertízu. Pokud by Vás ovšem zajímala nějaká konkrétní oblast, napište nám a pokud uvážíme, že i v této oblasti máme co nabídnout, zvážíme její zařazení do série článků.

 

Jak je vidět z výše uvedených bodů, alfu lze generovat mnoha způsoby a skrze mnoho strategií a instrumentů. Důvod, proč se v příštích kapitolách budeme věnovat primárně systematickému obchodování opcí na VIX je ten, že VIX a jeho deriváty splňují téměř ve všech bodech nejlépe kritéria pro obchodování alfy. Projděme si znovu výše uvedené body a pokusme se dokázat, proč je pro nás obchodování VIXu pro generování nejzajímavější :

  1. Kontango – termínová křivka VIX nabízí zdaleka nejvyšší úrovně dlouhodobých kontang. Měsíční alfa z tohoto obchodování se pohybuje na úrovni 5%+.
  2. Tracking error – vysoká mezidenní volatilita hodnoty VIX zabezpečuje opět velmi vysoký tracking error v řádech 5% měsíčně. Vyšší tracking error nabízí pouze např. 3x páková ETF na těžaře zlata.
  3. Statistická arbitráž – VIX lze historicky poměrně dobře statisticky popsat a lze tedy říci s jakou pravděpodobností úspěchu člověk do obchodů vstupuje. Obchodování VIXu generuje nejvyšší rizikově očištěný výnos při vstupech do short pozice na 2 směrodatných odchylkách a více. Existuje rovněž velmi těsný vztah mezi denní změnou indexu S&P 500 a VIX, což umožňuje párové obchodování.
  4. Odchylka od fundamentů – VIX dobře koreluje s fundamenty na trzích, zejména pak vyjádřených v úrovních spreadů high yield dluhopisů. Krátkodobé odchylky od rovnovážné hodnoty způsobené např. sentimentem kolem rozhodnutí centrální banky či politických událostí nabízí čas od času prostor pro aktivní řízení a oportunitní obchody.
  5. Opce – likvidita na opcích je velmi dobrá co se týče krátkodobých opcí. Obecně není problém ani s dostupností striků a expirací. Nižší likvidita a vyšší spready u dlouhých maturit jsou kompenzovány možností tvořit zajímavé opční strategie, které eliminují některé neduhy obchodování VIXu v kratším horizontu (vysoká volatilita).

 

 

 

Jan Kaška
Jan Kaška
Na finančních trzích se pohybuji zhruba deset. Za svoji kariéru jsem prošel pozicemi finančního analytika, aktivního tradera, portfolio manažera i makroekonomického konzultanta. Obchodoval jsem globální měny, dluhopisy, akciové trhy i deriváty. V současné době působím v investičním výboru hedge fondu Charles Bridge.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *