Dvě ropné firmy – dva odlišné přístupy

To, že ropné společnosti na tom nejsou zrovna nejlépe, asi není třeba mluvit. Každá se s tím ale vypořádává po svém. Dnes si to ukážeme na příkladu dvou z nich – společností ExxonMobil a Marathon Oil. ExxonMobil se chystá postupně emitovat dluhopisy za 12 miliard dolarů, Marathon Oil emituje akcie za 1 miliardu.

Proč se pohled těchto dvou firem liší?

 

Začneme pohledem na ExxonMobil:

ExxonMobil jako jeden z mála stále v zisku a udržuje výši dividend, i když zisk za poslední čtvrtletí byl nejmenší za posledních 20 let a společnost byla nucena zastavit program zpětného odkupu akcií. Jeho velcí konkurenti jako jsou například společnosti jako BP (který oznámila největší celoroční ztrátu v historii), případně ConocoPhilips jsou ve ztrátě (minimálně v posledním čtvrtletí) a následně snižují vyplácené dividendy.

Společnost není nijak předlužena. Vlastní kapitál je větší než závazky (177 x 160 miliard). Nutno poznamenat, že téměř čtvrtina závazků jsou odložené daňové závazky, které nebudou klesat nijak rychle, respektive by je společnost měla být schopna „tlačit“ neustále před sebou, mimo jiné i díky snížení výdajů na průzkum nových ložisek.

Společnost sice má krátkodobé půjčky splatné během roku 2016 ve výši 18 miliard, takže by dlouhodobým dluhem refinancovat závazky krátkodobé. I když tomuto kroku dávám menší pravděpodobnost. Spíše bude „točit“ podobnou výši krátkodobých závazků.

Jako pravděpodobnější se mi jeví využití stávající nízké úrokové sazby (a stále udržovaného ratingu AAA, i když nově s rizikem snížení) na zvýšení dlouhodobého financování (dlouhodobé dluhy nedosahují ani 20 miliard dolarů) a vytvoření si bufferu pro přežití déletrvajícího poklesu ceny ropy, včetně zajištění financování pro případné akvizice konkurent v problémech.

Je to krok logicky navazující na krok 2015. To společnost navýšila dlouhodobé závazky o 8 miliard dolarů (splatných v letech 2018 až 2025) z 12 na 20 miliard.  Nyní se tak dlouhodobé dluhy dostanou na hranici kolem 30 miliard dolarů. Při vlastní kapitálu téměř 180 miliard to není žádný problém.

Navíc, i když to nikdo veřejně natvrdo nepřizná, společnost díky tomu pravděpodobně udrží i výši dividendy na akcii, čímž se v očích investorů významným způsobem odliší od dalších firem.

 

Společnost Marathon Oil si takový luxus dovolit nemůže.

Společnost emituje 135 miliónů akcií a podle aktuálních cen získat zhruba 1-1,5 miliardy dolarů, v závislosti na ceně akcie. Na rozdíl od ExxonMobil má Marathon Oil rating BBB-. Dochází k přibližně 20% rozředění podílů stávajících akcionářů, navíc akcie jsou na třetinové ceně v porovnání s cenou před rokem. K podobnému kroku již byly nuceny přistoupit i další společnosti – například Devon Energy, která byla dokonce nucena upsat nové akcie 8 % po poslední zavírací cenou).

Ani tato společnost není nijak předlužena, zadluženost je na srovnatelné úrovni jako ExxonMobil. Co tedy vede vedení této společnosti k tak rozdílnému řešení? Marathon Oil má dokonce lepší krátkodobé financování než ExxonMobil, ale má mnohem větší dlouhodobou zadluženost.

Klíčový rozdíl je v ratingu a stávajícím dlouhodobém financování. To je ten parametr, kvůli kterému jde Marathon Oil pro další dlouhodobé peníze na za věřiteli, ale za akcionáři.

Co je k tomu třeba? Znalosti minimálně základů fundamentální analýzy. 

 

ZISKOVÉ AKCIE: investujte profesionálně

  • – Růstové akcie
  • – Dividendové akcie
  • – Tajné informace
  • + „třešnička na dortu“
  • + „kalkulačky“
Jan Dvořák

Jan Dvořák

Jan Dvořák je uznávaný odborník na fundamentální analýzu akcií a globální makroekonomickou analýzu. Je zakladatelem portálu proinvestory.cz, který je v současné době jedinečným projektem na české scéně. Mezi jeho čtenáře patří investiční profesionálové z bankovních domů, soukromí obchodníci, ale i lidé, kteří teprve s investováním nebo obchodováním na finančních trzích začínají. Při investování na kapitálových trzích zaměřuje se na akcie středních firem, včetně komoditních.

Komentáře

    Přidat komentář

    * Nezapomeňte na povinné pole.